GLOBAL POINT

44-113 Gliwice
ul. strzelców Bytomskich 58
tel: 512-175-337
e-mail: biuro@globalpoint-info.pl

globalpoint.office1@gmail.com

FIRMA INNOWACYJNO - WDROŻENIOWA

Konstrukcje stalowe

Wykonanie konstrukcji stalowych jest procesem, który wymaga spełnienia wielu wymagań technicznych, normatywnych i jakościowych. Konstrukcje stalowe są elementami budowlanymi, które mają wpływ na nośność i stateczność całej konstrukcji lub jej części. Dlatego też muszą być wykonane zgodnie z odpowiednią dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

Jest to zadanie skomplikowane i odpowiedzialne, które wymaga wysokiego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Wykonanie konstrukcji stalowej ma również duże znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości obiektu budowlanego lub inżynieryjnego.

Proces wykonania przez nas konstrukcji stalowych składa się z kilku etapów:

  • Projektowanie – polega na opracowaniu projektu technologicznego robót, który określa sposób wykonania i montażu konstrukcji stalowej, z uwzględnieniem warunków lokalnych, obciążeń, klas wykonania i wymagań estetycznych. Projekt technologiczny robót zatwierdzany jest przez inżyniera nadzorującego roboty.

  • Wytwarzanie – polega na cięciu, gięciu, spawaniu i obróbce elementów stalowych w wytwórni lub na placu budowy. Do wytwarzania konstrukcji stosujemy materiały oznaczone i certyfikowane, zgodne z normami i dokumentacją projektową. Wytwarzanie konstrukcji stalowych wykonywane jest przez nasz wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia do spawania i kontroli jakości. Wytwarzanie konstrukcji stalowych poddawane jest zakładowej kontroli produkcji (FPC), która obejmuje sprawdzenie wymiarów, kształtu, jakości spoin i powłok antykorozyjnych elementów stalowych.

  • Transport – polega na dostarczeniu przez nas elementów stalowych do miejsca montażu. Transport wykonywany jest w sposób bezpieczny i z zachowaniem właściwych warunków przechowywania elementów stalowych. Transport odpowiednio planujemy i koordynujemy z harmonogramem robót uzgodnionym ze zleceniodawcą.

  • Montaż – polega na łączeniu elementów stalowych w całość konstrukcyjną za pomocą śrub, nitów lub spawania. Montaż konstrukcji stalowej wykonujemy zgodnie z projektem technologicznym robót i normami. Konstrukcji stalowe montuje nasz wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia do montażu i kontroli jakości. Montaż konstrukcji stalowej poddawany jest nadzorowi inżyniera i kontroli odbiorowej.

Maszyny przemysłowe

Produkcja maszyn przemysłowych obejmuje projektowanie, wytwarzanie, montaż i serwisowanie maszyn i urządzeń przeznaczonych do automatyzacji i usprawnienia procesów produkcyjnych w różnych branżach przemysłu. Produkcja maszyn przemysłowych wymaga wysokiej jakości materiałów, zaawansowanych technologii, wykwalifikowanego personelu i stałej kontroli jakości.

Jest to zadanie wymagające i odpowiedzialne, do którego niezbędny jest wysoki poziom wiedzy, kreatywność

, umiejętności i doświadczenie. Produkcja maszyn przemysłowych ma również duże znaczenie dla poprawy efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw z różnych branż przemysłu.

Etapy produkcji maszyn przemysłowych w naszej firmie obejmują:

  • Projektowanie – polega na opracowaniu koncepcji i dokumentacji technicznej maszyny lub linii produkcyjnej, z uwzględnieniem wymagań i potrzeb klienta, warunków lokalnych, norm i przepisów. Projektowanie maszyn przemysłowych opieramy zarówno na własnych pomysłach, jak i propozycjach klienta. Proces tworzenia przez nas maszyn przemysłowych uwzględnia aspekty mechaniczne, elektryczne i programistyczne.

  • Wytwarzanie – polega na wykonaniu elementów maszyny lub linii produkcyjnej zgodnie z dokumentacją techniczną. Wytwarzanie maszyn przemysłowych może obejmować cięcie, gięcie, spawanie, obróbkę skrawaniem, malowanie i inne procesy technologiczne. Wytwarzanie maszyn przemysłowych wykonywany jest przez nasz wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Cały proces poddawany jest zakładowej kontroli produkcji (FPC), która sprawdza wymiary, kształt, jakość spoin i powłok antykorozyjnych elementów maszyny.

  • Montaż – polega na łączeniu elementów maszyny lub linii produkcyjnej w całość funkcjonalną za pomocą śrub, nitów lub spawania. Montaż maszyny lub linii produkcyjnej wykonujemy zgodnie z dokumentacją techniczną i normami. Montaż maszyny lub linii produkcyjnej przeprowadza nasz wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Finalnie proces ten podlega nadzorowi inżyniera i kontroli odbiorowej.

  • Serwisowanie – polega na zapewnieniu sprawnej i bezpiecznej pracy maszyny lub linii produkcyjnej przez cały okres jej eksploatacji. Serwisowanie maszyny lub linii produkcyjnej obejmuje konserwację, naprawę, modernizację i diagnostykę elementów maszyny. Serwisowanie maszyny lub linii produkcyjnej wykonywane jest przez wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Pozostałe dla przemysłu

Prezentujemy nasze przykładowe realizacje dla przemysłu. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i montażem maszyn i urządzeń przemysłowych. Wykonujemy projekty dla przemysłu różnych branż i zastosowań.

Ta strona używa plików cookie oraz innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.
Polityka Prywatności
Zarządzanie cookies
AKCEPTUJĘ